Auditieve verwerkingsstoornis

AUDITIEVE VERWERKINGSSTOORNIS

 

 

AVS is een stoornis in het verwerken van geluidsstimuli zonder dat er sprake is van een verminderd gehoor- of begripsvermogen.

 

Vaak worden ruimere omschrijvingen gegeven zoals ' wat we doen met wat we horen'.

 

Auditieve verwerkingsproblemen kunnen op zichzelf staan, maar ook voorkomen bij AD(H)D, dyslexie, autisme, leerproblemen, een vertraagde ontwikkeling, enzovoorts.

 

Een definitie waarnaar veelvuldig wordt, is de definitie welke gehanteerd wordt door de ASHA (1996):

‘Een centraal auditief verwerkingsprobleem is een geobserveerde stoornis in één of meer van de volgende zes auditieve processen: lokalisatie en lateralisatie van geluid, auditieve discriminatie, auditieve patroonherkenning, temporele aspecten (resolutie, maskering, integratie en ordening), waarnemen van competerende en gedegradeerde akoestische signalen. Voor sommige personen is een auditief verwerkingsprobleem het resultaat van een stoornis in de processen en mechanismen welke betrokken zijn

bij het horen. Voor anderen kan het voortkomen uit een meer algemene stoornis, zoals een aandachtsprobleem of een probleem in de neurologische timing, wat invloed heeft op prestaties in de auditieve modaliteiten’.

 

SIGNALEN

 

 

  • Het kind verstaat beter in rustige situatie dan in een rumoerige omgeving. 
  • Het kind let beter op, luistert aandachtiger (bijvoorbeeld op school) wanneer het rustig is, dan wanneer het rumoerig is. 
  • Wanneer het kind twee taakjes heeft en behalve luisteren ook bijvoorbeeld moet schrijven, dan verstaat het slechter. 
  • Wanneer het kind moeite heeft met het zich herinneren van dingen die werden gezegd, bijvoorbeeld wanneer het woorden na moet zeggen of opdrachten moet herhalen. 
  • Wanneer het kind moeite heeft op te blijven letten als het gedurende langere tijd moet luisteren.
  • Vaak dagdromen.
  • Moeite om een gesprek te voeren/vragen te stellen.

CONTACTEER ONS

Niijverheidsstraat 76,

9890 Gavere

Eveline: 0478/08.50.06

Michel: 0478/93.12.86

VOLG ONS

IN SAMENWERKING MET