Testen

GEHOORTESTEN

 

 

Om te kunnen achterhalen wat de oorzaak is van uw oorklachten is een goede ondervraging belangrijk.

Verder is het ook van belang om de duur en het moment van ontstaan van de klachten te achterhalen. Daarbij is het goed om eens stil te staan of de klachten worden uitgelokt door bepaalde zaken, hoe vaak de symptomen optreden en of er geassocieerde klachten zijn.

Bij uw NKO-arts zullen verschillende testen afgenomen worden om zo de oorzaak van uw gehoorverlies vast te kunnen stellen.

 

In ons hoorcentrum zal er naast een vragenlijst, toonaudiometrie, spraakaudiometrie en een lokalisatietest afgenomen worden.

TOONAUDIOMETRIE

 

 

Het doel van toonaudiometrie is vast te stellen of er een gehoorverlies is, hoe groot het gehoorverlies is en van welke aard het is. Bij de uitvoering van de test wordt bepaald hoe zacht een zuivere toon mag worden aangeboden om nog net hoorbaar te zijn voor een luisteraar. Dit wordt getest bij verschillende frequenties. Het resultaat is een ‘toonaudiogram’.

 

 

 

SPRAAKAUDIOMETRIE

 

 

Een verminderd vermogen om spraak te verstaan in lawaai is één van de eerste signalen van gehoorverlies.

Meestal wordt het vermogen om spraak te verstaan gemeten door het aanbieden van woorden (of zinnen) met verschillende luidheden. Tijdens de test moeten de woorden herhaald worden. Op deze wijze kan de spraakdrempel worden gemeten, het vermogen om spraak te verstaan of de mate van verlies (discriminatieverlies).

 

 

 

 

LOKALISATIE TEST

 

 

Om te bepalen of een cliënt kan horen waar geluiden vandaan komen, kan een lokalisatietest uitgevoerd worden. Om aan te tonen dat het dragen van twee hoortoestellen een meerwaarde (geluiden kunnen lokaliseren) heeft t.o.v. een hoortoestel, kan de richtinghorentest een handig hulpmiddel zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTEER ONS

Niijverheidsstraat 76,

9890 Gavere

Eveline: 0478/08.50.06

Michel: 0478/93.12.86

VOLG ONS

IN SAMENWERKING MET