Hoe werkt ons oor?

Hoe werkt ons oor?

 

 

Het oor wordt onderverdeeld in drie delen:

 

  • het buitenoor (auris externa), bestaat uit de oorschelp en de gehoorgang. Dit deel, dat in de volksmond 'het oor' wordt genoemd, dient om geluidstrillingen op te vangen.
  • het middenoor (auris media) met de drie gehoorbeentjes. Dit systeem zet de geluidstrillingen om in mechanische trillingen en geeft ze door aan het binnenoor.
  • het binnenoor (auris interna), bestaat uit het slakkenhuis met daaraan de gehoor- en de evenwichtszenuw. Het slakkenhuis is het orgaan dat verantwoordelijk is voor de geluidswaarneming. Hier vindt de omzetting plaats van mechanische trillingen naar zenuwimpulsen. De zenuwimpulsen worden vervolgens doorgegeven via de gehoorzenuw naar de hersenen waar het geluid wordt verwerkt en waargenomen.

 

Het buitenoor

Het buitenoor is het deel van het oor dat je voor een stuk met het blote oog kunt zien. Het bestaat uit de oorschelp, de uitwendige gehoorgang en eindigt bij het trommelvlies. Dit deel van het oor vangt het geluid, dat zich voortplant als trillingen door de lucht, op. Dit gaat als volgt in zijn werk: eerst vangen de oorschelpen de geluidsgolven op, vervolgens plant het geluid zich verder in de gehoorgang om tot slot een mechanische trilling van het trommelvlies teweeg te brengen.

(http://www.detuutvantegenwoordig.be/oorsuizen/geluid)

 

 

 

Het middenoor

 

 

Het middenoor begint waar het buitenoor eindigt, bij het trommelvlies. Achter het trommelvlies bevindt zich namelijk een met lucht gevulde holte (de trommelholte) waarin zich drie gehoorbeentjes bevinden: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Dit zijn trouwens de kleinste beentjes van ons lichaam. Het middenoor zorgt ervoor dat de intensiteit van de golven even sterk is in vloeistof (van het binnenoor) als in de lucht (van het buitenoor).

In het middenoor bevindt zich ook de buis van Eustachius, ook wel ‘oortrompet’ genoemd. Dit is een met lucht gevulde buis die in verbinding staat met de achterkant van de neus en de keel. De buis van Eustachius zorgt ervoor dat het middenoor voldoende verlucht wordt, waardoor de druk in het middenoor gelijk is aan de druk van de omgeving. Dit is noodzakelijk opdat het trommelvlies optimaal zou kunnen trillen.

Het binnenoor

 

 

Het binnenoor is het meest complexe deel van het oor. Het is opgebouwd uit drie onderdelen: het vestibulum, de halfcirkelvormige kanalen en de cochlea (ook wel slakkenhuis genoemd). Voor het gehoor is enkel de cochlea van belang; de overige twee onderdelen staan in voor de tweede functie van het oor, namelijk het evenwicht.

De cochlea bestaat uit drie holtes, gevuld met twee soorten vocht, die bekleed zijn met heel veel microscopisch kleine haarcellen. Als de gehoorbeentjes de versterkte trillingen doorgeven, ontstaat er een beweging in het vocht dat zich in het slakkenhuis bevindt. Door de beweging van de vloeistof buigen ook de trilhaartjes van de haarcellen in het slakkenhuis. Afhankelijk van de toonhoogte van het geluidssignaal, gaan de haartjes op een verschillende plaats in de cochlea meer gaan trillen. Het ombuigen van die haartjes zorgt voor een chemische reactie die zenuwuiteinden activeert. De zenuwen geleiden tot slot de informatie naar de hersenen waar het geluid wordt verwerkt. En zo hoor je dus uiteindelijk de geluiden rondom je.

CONTACTEER ONS

Niijverheidsstraat 76,

9890 Gavere

Eveline: 0478/08.50.06

Michel: 0478/93.12.86

VOLG ONS

IN SAMENWERKING MET